تعرفه های خرید سطح دسترسی

تـوجه : درصورتی که میخواید به صورت تکی دسترسی سایتی را خریداری کنید از طریق خرید جزئی دسترسی اقدام کنید.

ابزار سئو (پایه)
T 49,000 تومان / در ماه
  • دسترسی : moz.com
ابزار سئو (استاندارد)
T 99,000 تومان / در ماه
  • دسترسی : moz.com
ابزار سئو (حرفه ای)
T 139,000 تومان / در ماه
  • دسترسی : moz.com